Studia niestacjonarna w języku polskim (cena w PLN)

Kierunek studiów
Rejestracja Wpisowe Sem. 0 Sem. 1 i następne 6 rat miesięcznych tylko po 5 rat miesięcznych tylko po

Administracja Lic. 150 200
1650 1650 295 350

Ekonomia Lic. 150 200
1650 1650 295 350

Zarządzanie Lic. 150 200
1710 1710 305 362

Pedagogika Lic. 150 200
1500 1500 270 320

Filologia Lic. 150 200
1770 1770 315 374

Filologia od zera Lic. 150 200 1600 1770 1770 315 374

Informatyka Inż. 150 200
1950 1950 345 410

Grafika komputerowa i DTP Inż. 150 200
1950 1950 345 410

Zarządzanie 2 Mgr 150 200
2070 2070 365 434

Informatyka 2 dla lic. Mgr Inż. 150 200 2200 2400 2400 420 500

Informatyka 2 dla inż. Mgr Inż. 150 200
2400 2400 420 500

Informatyka 2 - Grafika komputerowa i DTP Mgr Inż. 150 200
2400 2400 420 500


Dodatkowy język od zera - cena studiów +100PLN/1 semestr

Ostatnie dwa semestry +400PLN

Ostatnie dwa semestry dla Grafiki komputerowej i DTP +600PLN

Opłaty w ratach +20PLN/1 miesiąc - raty miesięczne 6 120 5 100

Opłaty za pojedyńcze semestry realizowane w języku angielskim są takie, jak za studia po angielsku!
Studia stacjonarne w języku angielskim

(cena w € za poszczgólne semestry w języku angielskim)

Sem. 0 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7
Business English (Bachelor, Philology) Bachelor 350
1400 1400 1400 1400 1600 1600
Business Administration and Management (Bachelor, Economy) Bachelor 350
1400 1400 1400 1400 1600 1600
Cloud/Software Engineering in Business (Bachelor, IT) Bachelor 350
1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700
Business Administration and Management (Master, Management) Master 350
1500 1500 1700 1700


Cloud/Business Information Systems (Master, Management) Master 350
1500 1500 1700 1700

Studia podyplowe w języku angielskim (cena w €)

Master of Business Administration (Mistrz Zarządzania Biznesem)
150
1100 1200zwyżka 150